Tillgänglighet

Redogörelse för bollebo.se

Vår tillgänglighet

Det är viktigt för oss att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur bollebo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, för att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. På sidan hittar du verktygsfält för att bland annat öka teckenstorlek, kontrast och andra hjälpmedel.

Kända brister

  • Alla bilder har inte tilldelats alternativ text på grund av tekniska problem. Detta är under utveckling.
  • Menyn visar i automatiska tester på varningar i uppbyggnaden. Däremot har vi i manuella tester kunnat navigera på olika sätt i menyn.
  • Det förekommer PDF:er som inte är tillgänglighetsanpassade.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via info@bollebo.se eller ring 033-23 14 10 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

En extern leverantör (Ella&Sigrid) har, på uppdrag av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, undersökt bollebo.se och åtgärdat de brister som noterats. Senaste bedömningen gjordes 2022-11-01.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-11-01.