Kundundersökning

Just nu genomför vi en kundundersökning tillsammans med företaget Aktivbo. Vi vill gärna veta hur våra hyresgäster trivs hos oss. Vad är bra och vad kan vi förbättra?

Nyligen delades ett vykort med information om undersökningen ut till alla lägenheter. Just nu skickas enkäter ut via mejl för de som vill svara digitalt. I slutet på maj skickas en pappersenkät ut till de som inte har svarat på den digitala enkäten och till de som vi saknar digitala kontaktuppgifter till.

Undersökningen avslutas i slutet av juni och sammanställs sedan under hösten.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!