Uppdaterad uthyrningspolicy

Från och med 1 mars 2024 har vi gjort några mindre förändringar i vår uthyrningspolicy. Förändringarna innebär främst en del omformuelringar i texten samt att vi numera godkänner borgen och bankgaranti som inkomst. 

Du kan läsa vår uthyrningspolicy i sin helhet här.