Ny gemensam gård på Odinslundsvägen 2-4

Under våren och försommaren har gården till vår fastighet på Odinslundsvägen 2-4 renoverats. Arbetet har utförts av företaget Kanonaden och har innefattat en helrenovering av utemiljön. Bland annat har en mindre lekplats med konstgräs anlagts. Nya buskar, häckar och träd har planterats och en grillplats med bänkar har skapats på gården. I projektet har gården också gjorts mer tillgänglig genom att ta bort höjdskillnader vid entréerna. En ny besöksparkering på gården som är avsedd för rörelsehindrade ökar också tillgängligheten ytterligare.

Tisdagen den 5 juli bjöd vi in de boende till invigning av den nya gården. Personal från Bollebo grillade korv och bjöd på kaffe och kaka. Trots några mindre regnskurar blev det en lyckad och uppskattad invigning.

Tack till alla som kom och firade med oss!

Den nya gården med stora grönytor och nya planteringar.

Plantering med perenner och den gemensamma grillen.

Den nya lekplatsen med konstgräs.