Ny avgift för besöksparkeringar

Från och med september 2023 höjs avgiften för våra besöksparkeringar från 2 kr/timma till 4 kr/timma. Vi har haft samma pris för våra besöksparkeringar sedan vi anslöt oss till Easypark 2019 och höjer nu avgiften för att följa med övrig prissättning i kommunen.