Informationsträff med tema brandskydd

Måndagen den 20 maj anordnade vi på Bollebo en informationsträff med tema brandskydd i Bollebygds församlingshem tillsammans med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Hyresgästföreningen. Alla våra hyresgäster var inbjudna till träffen och sammanlagt deltog 33 personer. 

Det blev en trevlig och lyckad kväll med mycket bra och användbar information. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som kom och deltog på träffen!