Hyrorna för 2024 är klara

Inför årets hyresförhandling yrkade Bollebo på en hyreshöjning med 9,63 %. Följande överenskommelse träffades den 7 februari 2024 mellan Bollebo och Hyresgästföreningen.

Hyreshöjningen sker från den 1 mars 2024 och hyran höjs med i genomsnitt 5,3 %. Eftersom vi redan har aviserat hyran för mars kommer hyreshöjningen för mars med på avin för april 2024 som en retroaktiv höjning. Du kan se din nya hyra via ”mina sidor” från och med den 18 mars.

Vi är medvetna om att det blir tufft för många. Samtidigt har vi ett ansvar för att se till att Bollebo fortsätter att vara stabilt. Den höga höjningen beror på stora kostnadsökningar, främst ökade räntekostnader och ökade avgifter för bland annat el, värme och avfall. Årets hyreshöjning täcker inte de ökade kostnader som Bollebo har. Bollebo arbetar därför med att minska sina utgifter, för att på så sätt dämpa effekterna av de kostnader som ökar. Bland annat kommer vi att arbeta med energieffektiviseringar och minska underhållet av våra fastigheter framöver.