Hyresförhandling 2024

Bollebo har påkallat förhandling med Hyresgästföreningen om ändring av bostadshyrorna från och med 2024-03-01. Förhandlingen omfattar även bostäderna på Bollegårdens äldreboende. Yrkandet utgår från den rekommendation och de principer som förhandlats fram mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. På grund av den negativa utvecklingen av den svenska ekonomin ökar våra kostnader bland annat för lån, värme, vatten och avlopp.

Bollebo yrkar därför på en hyreshöjning på 9,63 % från och med 2024-03-01, hyresnivån avser att gälla i 10 månader.

Förhandling kommer att ske med Hyresgästföreningen under början av året och den framförhandlade hyran kommer att meddelas våra hyresgäster via vår hemsida och uppsatta anslag i fastigheterna.

En röd postlåda.