Framflyttad rivning av Vinkelvägen 9-37

Bollebos styrelse har vid styrelsemötet i augusti beslutat att skjuta fram den planerade rivningen av Vinkelvägen 9-37 till december 2024. Sedan det senaste beslutet fattades har de ekonomiska förutsättningarna för projektet försämrats ytterligare, bland annat genom höjda räntor och ökade byggkostnader. Prognosen från Riksbanken är att ytterligare räntehöjning kommer att ske framöver vilket försämrar förutsättningarna än mer.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt kontor på telefonnummer 033 - 23 14 10