Förbättring av gården på Örelundsvägen

I den kundundersökning vi genomförde 2020 inkom önskemål från boende på Örelundsvägen i Olsfors om att få fler sittplatser och en gemensam grill på gården. Under förra veckan monterades ett tillgängligt bord med sittplatser samt en grill på gården att nyttja för alla boende i området. Vi hoppas att detta kan locka till trevliga grillkvällar för våra hyresgäster.

Nytt bord med bänkar och en grill på Örelundsvägens innergård.