Dörrförsäljare

Det har kommit till vår kännedom att det rör sig dörrförsäljare i våra områden som erbjuder försäljning av diverse tjänster, bland annat ventilationskontroll. Bollebo har inget med försäljarna att göra och uppmanar alla hyresgäster till försiktighet.

Släpp inte in någon som du inte känner i din lägenhet och teckna inga avtal. Bollebo ansvarar för skötseln av fastigheterna och meddelar alltid innan eventuella besök och kontroller.