Brand i vindslägenhet

Igår morse inträffade en brand i en vindslägenhet på Odinslundsvägen i Bollebygd. Brandkåren var snabbt på plats och släckte branden. Allt är sedan igår morse släckt och under kontroll. Lägenheten är tillsvidare avspärrad av Polisen som kommer att genomföra en teknisk undersökning av bostaden för att utreda vad som startade branden.

Händelsen har gett rök- och sotskador i trapphusen och vindsförråden i den berörda byggnaden. Under gårdagen genomfördes en första sanering av trapphusen och joniseringsaggregat som ska neutralisera lukten är utplacerade i båda trapphusen. Återställning av vindar och trapphus kommer att ske så snart vi får lov att påbörja arbetet.