Häckklippning och slåtter

Under den här veckan påbörjar Tranemo trädgårdstjänst klippning av häckar på våra områden. Arbetet beräknas pågå under cirka två veckor.

Slåtter av de högväxande gräsytorna är försenad i år och beräknas påbörjas i mitten på juli.

Glad sommar!