Fortsatta problem med hissen till vårt trygghetsboende

Till våra hyresgäster på Ballebovägen 13 och Skattegårdsvägen 10

Dessvärre har vi haft fortsatta problem med hissen de senaste dagarna och arbetar fortsatt för att göra hissen driftsäker. Vid den garantibesiktning vi hade i området innan årsskiftet beslutades att hissen skulle få förlängd garantitid fram till årsskiftet 2021/2022 bland annat på grund av de problem vi har haft med den, men också för att det finns besiktningsanmärkningar som ännu inte är åtgärdade. Detta innebär att det fortfarande är Skanska som har ansvaret för att hissen fungerar som den ska och utefter de krav vi ställt vid upphandlingen.

Vi för just nu en dialog med Skanska kring de problem vi har med hissen. Personal från Bollebo kontrollerar hissen regelbundet och felanmäler eventuella driftsstörningar till RC hiss omgående. Det är viktigt att ni hyresgäster felanmäler enligt den instruktion ni fick förra veckan om ni upplever att hissen inte fungerar som den ska.

Vi har förstått att våra hyresgäster inte gärna vill använda sig av hissen vilket vi har full förståelse för. Vi kan vara behjälpliga med att åka med dig i hissen under kontorstid. Under dagen idag kommer du att få information i brevlådan om hur du ska gå tillväga om du vill att vi ska åka med dig.

Tveka inte att ringa oss på 033-231410 om du har några frågor.