Det grönskar på Boråsvägen

Under 2018 renoverades utemiljön kring vår fastighet på Boråsvägen 35 i Olsfors. I projektet ingick bland annat anläggning av fem stycken odlingslotter för våra hyresgäster.

Vi är nu inne på den andra säsongen med odling på Boråsvägen och i år grönskar odlingslotterna som aldrig tidigare.

Möjligheten till odling har ökat gemenskapen i området vilket vi på Bollebo tycker är väldigt kul. Vi hoppas på en rik skörd för våra odlare under sommar och höst.