Allmännyttans klimatinitiativ

Sedan hösten 2018 är Bollebo medlem i Allmännyttans klimatinitiativ. Syftet med projektet är att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag tillsammans ska verka för minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att medlemmarna ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Hittills har 156 av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag anslutit sig.

Allmännyttans Klimatinitiativ