Nybyggnation på Odinslund i centrala Bollebygd

 

Aktuell information Odinslund

 

Nyligen påbörjade vi i samarbete med Serneke vår nybyggnation på Odinslund i Bollebygd. Just nu pågår markförberedelser och trädfällning samt anläggning av nya parkeringsplatser utmed Odinslundsvägen.

Inom kort kommer besöksparkeringen till Odinslundsvägen 2-4 att stängas av. Hela ytan där det idag är parkeringsplatser, garage och carportar kommer att disponeras av Serneke under byggtiden. Under tiden byggnationen pågår hänvisar vi besökare till våra fastigheter till besöksparkeringarna på Odens väg 18 samt Odens väg 10-12.

Det första informationsbladet går att läsa i sin helhet genom länken nedan.

Vi kommer att fortsätta att informera löpande här på vår hemsida allteftersom byggnationen pågår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsblad nr: 1 Odinslund

 

 

 

Information om projektet

 

Det nya området, Odinslund, kommer att vara beläget i vårt befintliga bostadsområde i närheten av biblioteket. Husen kommer att placeras utmed slänten mot Odensgårdens förskola vilket ger en naturlig gård mot befintliga byggnader. Läget är soligt med grillplats, bänkar samt ytor för lek och fruktträd.

Fasaderna kommer att vara av ljust tegel och skivmaterial. Loftgångar och balkong eller uteplats till varje lägenhet ger möjlighet till sol i olika väderstreck. Invändigt blir det ljust på väggarna och ekparkett på golven samt egen diskmaskin och tvättmöjligheter.

Husen kommer att vara energieffektiva med solceller på taken. Har du elbil finns det möjlighet att ladda den på parkeringsplatsen. Eftersom det i varje lägenhet mäts vatten och el har du själv möjlighet att påverka dina kostnader.

Vi kommer att bygga 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. Totalt blir det 24 stycken moderna lägenheter fördelade i tre huskroppar i två och tre våningar.