Odinslund

Just nu planerar Bollebo för nybyggnation på Odinslund i Bollebygd. Det nya området kommer att vara beläget i vårt befintliga bostadsområde i närheten av biblioteket. Husen kommer att placeras utmed slänten mot Odensgårdens förskola vilket ger en naturlig gård mot befintliga byggnader. Läget är soligt med grillplats, bänkar samt ytor för lek och fruktträd.

Fasaderna kommer att vara av ljust tegel och skivmaterial. Loftgångar och balkong eller uteplats till varje lägenhet ger möjlighet till sol i olika väderstreck. Invändigt blir det ljust på väggarna och ekparkett på golven samt egen diskmaskin och tvättmöjligheter.

Husen kommer att vara energieffektiva med solceller på taken. Har du elbil finns det möjlighet att ladda den på parkeringsplatsen. Eftersom det i varje lägenhet mäts vatten och el har du själv möjlighet att påverka dina kostnader.

Vi kommer att bygga 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. Totalt blir det 24 stycken moderna lägenheter fördelade i tre huskroppar i två och tre våningar.

 

Om det blir som vi planerar kan vi påbörja byggnationen till sommaren 2019.

 

Vi kommer att fortsätta att informera löpande här på vår hemsida allteftersom planerna fortskrider.