Vi vill veta vad du tycker!

 

Hjälp oss att bli bättre!

Inom kort kommer vi på Bollebo att skicka ut en hyresgästenkät till er hyresgäster. Enkäten är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och fastigheter. Den består bland annat av frågor om hur du upplever ditt boende och vad du tycker om vår service. De flesta får enkäten digitalt, men de som saknar digitala kontaktuppgifter får enkäten på papper.

Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling!

Vänliga hälsningar

Bollebo