Vi har blivit fler

Under våren har vi utökat vår personalstyrka och Rikard Helgesson är numera anställd hos oss. Rikard har sommarjobbat och vikarierat hos oss i flera perioder de senaste åren, men är nu fast anställd.

Rikard kommer att arbeta som fastighetsskötare med inre och yttre skötsel på alla våra områden.

Vi hälsar Rikard varmt välkommen till oss!