Tillsammans kan vi spara energi

Det rådande världsläget gör att vi står för mer utmanande tider framöver. Priserna på bland annat mat, el och bränsle har ökat markant det senaste halvåret. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att minska kostnaderna för uppvärmning, vatten och el. Ett enkelt sätt att få mer pengar i plånboken är att se över sin energianvändning. Genom att göra mindre justeringar kan man enkelt spara energi.

Under hösten har vi tagit fram en broschyr där vi sammanställt lätta och användbara tips utifrån de olika rummen i en bostad. Broschyren finner du i högerspalten här på sidan. Tipsen är tagna från Allmännyttans energispartips. Du når dem i sin helhet via allmannyttan.se. Här kan du, utöver att få tips som rör energi, också se filmer i ämnet samt läsa frågor och  var om energi och förbrukning. Även Energimyndigheten har sammanställt flera användbara tips, som du når via energimyndigheten.se.

I vår broschyr presenteras flera matnyttiga tips som är lätta och billiga att tillämpa. Vissa partier i texten är markerade med rött – här finns räkneexempel på hur mycket energi eller pengar du kan spara.

Bollebo har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2001 och arbetar dagligen för att göra hållbara och miljömedvetna val. Nyligen levererades vår nya tjänstebil, som även den drivs av el och laddas med grön el. Den nya elbilen ersätter vår gamla dieseldrivna bil och vi är därmed helt fossilfria i vårt dagliga arbete i våra fastigheter. Under året har vi också anlagt åtta stycken laddplatser i beståndet och ytterligare fyra stycken är planerade innan årsskiftet.

Vi planerar att även framöver göra smarta investeringar för att spara på energi och miljö, bland annat genom att fortsätta byta gammal belysning mot LED-alternativ. Vårt miljöarbete sammanställs årligen i en miljöredovisning som finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

Hur många förändringar kan du göra för att minska din energiförbrukning?

Två händer som håller en transparent kula innehållande skog, sol och himmel.

Energispartips 2022 (PDF)