Tid för advent och tända ljus

Julen och våra adventshelger närmar sig. Den här tiden på året tänder vi mycket levande ljus vilket gör att risken för bostadsbränder ökar. Det är viktigt att ha en fungerande brandskyddsutrustning hemma om olyckan skulle vara framme. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har samlat några viktiga punkter att tänka på för att undvika en brand i bostaden. På deras webbplats finns också filmer som visar hur man ska agera om det börjar brinna.

Onsdagen den 1 december är det brandvarnardagen som är en temadag som infaller den 1 december varje år. Människor runt om i Norden påminns då om att testa sin brandvarnare för att säkerställa att den fungerar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en sms-tjänst som man kan anmäla sig till för att få en påminnelse om att testa brandvarnaren. På deras webbplats finns även mer information om brandskydd. 

Skydda ditt hem i jul (serf.se)

Brandvarnare (msb.se)