Tack för ditt svar!

I början av sommaren delade vi ut en kundundersökning till alla våra hyresgäster. Undersökningen är nu avslutad och vi vill tacka alla som har deltagit och skickat in sina svar och synpunkter.

Vi arbetar just nu med att gå igenom svaren från undersökningen och kommer att återkoppla till alla våra områden under vintern.