Hyrorna är klara för 2022

Inför årets hyresförhandling yrkade Bollebo på en hyreshöjning med 3,66%. Höjningen baseras bland annat på ett stort underhållsbehov i våra fastigheter. Vi har också ökade kostnader för vatten och avlopp, el, renhållning och fjärrvärme på grund av höjda taxor och avgifter.

Följande överenskommelse träffades den 18 februari 2022 mellan Bollebo och Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen sker från den 1 mars 2022 och hyran höjs med i genomsnitt 2 %. Eftersom vi redan har aviserat den här perioden kommer hyreshöjningen på avin för april 2022 med en retroaktiv höjning för mars. Du kan se din nya hyra via ”mina sidor” från och med den 15 mars.

Av listan nedan framgår hyreshöjning i kronor per kvadratmeter och år för respektive adress:

Vinkelvägen 9-37 

Oförändrad hyra

Kråkvägen 1-85 

19,05 kr/kvm/år

Storegårdsvägen 47-71 

19,05 kr/kvm/år

Ballebovägen 13 

20,20 kr/kvm/år

Skattegårdsvägen 10-14 

20,20 kr/kvm/år

Villavägen 1-3 

20,20 kr/kvm/år

Boråsvägen 35 

26,30 kr/kvm/år

Odens väg 18-22 

26,30 kr/kvm/år

Odens väg 10-12 

26,30 kr/kvm/år

Vinkelvägen 1-7 

26,30 kr/kvm/år

Skattegårdsvägen 13 

26,30 kr/kvm/år

Kråkvägen 22-28 

26,30 kr/kvm/år

Kungsbackavägen 1 

26,30 kr/kvm/år

Odinslundsvägen 6-10 

26,30 kr/kvm/år

Odens väg 14 

26,30 kr/kvm/år

Östra Hedängsvägen 1-3 

26,30 kr/kvm/år

Kyrkvägen 3 

26,30 kr/kvm/år

Odinslundsvägen 12-16 

26,30 kr/kvm/år

Odinslundsvägen 2-4 

28,00 kr/kvm/år

Ekedalsvägen 3-7 

31,50 kr/kvm/år

Törevägen 6-22 

32,00 kr/kvm/år

Örelundsvägen 6-14 

32,00 kr/kvm/år

Bollegården  

I genomsnitt 2 %