Reparationer och renoveringar

 

Hur ofta målas och tapetseras Bollebos lägenheter?

Bollebo tillämpar HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) på de flesta av våra områden, en del områden är undantagna. Det innebär att målning och tapetsering görs vart 12:e år. Det år det är dags för målning och tapetsering skickas ett erbjudande ut. Tackar du nej till underhåll får du istället en rabatt på januarihyran påföljande år. De lägenheter som undantas från HLU renoveras efter behov.

 

Jag vill göra förändringar i min lägenhet, hur går jag tillväga?

Mindre renoveringar så som målning och tapetsering får du själv göra så länge det är fackmannamässigt utfört. Renoveringar som omfattar fast utrustning, el och vatten kräver vårt godkännande. Fyll i blanketten för "Ansökan om förändringar i lägenhet" och lämna den till oss, så återkommer vi till dig. Av dig bekostat eller nedlagt arbete och förbättringar berättigar inte till ersättning vid avflyttning.

Tänk på följande:

- Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört.

- Undvik extrema färger och mönster samt mörka tapeter.

- Prata med oss innan du påbörjar arbetet.

 

Jag vill bygga en altan med ett nytt staket på min uteplats, kan jag göra det utan tillstånd?

Förändringar i utemiljön kräver vårt tillstånd. Fyll i blanketten som heter "Ansökan om förändringar av utemiljö" och lämna den till oss, så återkommer vi till dig.