GDPR

 

Våren 2018 infördes en ny dataskyddsförordning (GDPR) i Sverige. Bollebo behandlar personuppgifter enligt den nya förordningen. Våra riktlinjer kan du läsa om i dokumentet nedan.

 

Information GDPR

 

Som ett stöd i arbetet med GDPR har Bollebo utsett Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Dan Bodin - Telefonnummer: 070 – 948 73 31 - dso@borasregionen.se

Magnus Blomqvist - Telefonnummer: 070 – 948 78 36 - dso@borasregionen.se