Felanmälan Bollegården

  Här kan personal på Bollegården samt anhöriga till de boende göra en felanmälan

  som gäller Bollegårdens lokaler och lägenheter.

 

  För felanmälan i vårt övriga fastighetsbestånd ber vi våra hyresgäster att logga in

  och följa instruktionen.

 

  Ange följande vid felanmälan på Bollegården:

  - Namn på den boende

  - Vilken lägenhet eller utrymme det gäller, glöm inte ange våning

  - Ditt namn

 

  Skicka ett mail med uppgifterna till oss på mailadressen nedan:

 

  info@bollebo.se