GDPR

Våren 2018 infördes en ny dataskyddsförordning (GDPR) i Sverige. Bollebo behandlar personuppgifter enligt den nya förordningen. Våra riktlinjer kan du läsa om i dokumentet nedan.

Information GDPR