Vår styrelse

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Sverre Fredriksson - Ordf. (m)
Jonny Svensson - V ordf. (s)
Roland Andersson (c)
Caroline Frodin (sd)
Maria Brandt (fr)

Ersättare
Jesper Berens (fr)
Ralph Utbult (s)
Eivor Carlsson (kd)
Patrik Solerius (l)
Daniel Persson (sd)

Styrelsen sammanträder enligt nedan under 2022:

9 februari

23 mars

20 april

25 maj

17 augusti

18 oktober

16 november

15 december