VD har ordet

2019 har, precis som tidigare år, varit ett händelserikt år på Bollebo. Efterfrågan på hyresrätter har minskat något under 2019. Behovet är fortfarande stort, men vi kan se att kötiderna har minskat något. Under året har vi påbörjat nybyggnation av 24 lägenheter på Odinslund och tecknat avtal med Götenehus om byggnation av 13 nya bostäder i Töllsjö.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa en bra boendemiljö för våra hyresgäster och att förvalta era hem. Vi har därför tagit emot och åtgärdat cirka 1100 ärenden under året.

Under 2019 har vi tillsammans med våra hyresgäster på Boråsvägen 35 i Olsfors startat upp fem stycken odlingslotter. Totalt har 22 stycken lägenheter i vårt bestånd fått sina kök moderniserade och ytskikt har renoverats och bytts ut i 21 lägenheter. Örelundsvägen i Olsfors har fått nya fönster under hösten och nästa år fortsätter vi med nya ytterdörrar och ommålning av samma fastighet. Tvättstugor på två av våra områden har fått boknings- och passagesystem för enklare bokning och för att öka tryggheten i tvättstugorna. 

Bollebos kontor har genomgått en stor renovering under hösten och fått ny ventilation, bättre belysning och mer anpassade lokaler. Det har varit en stökig tid, men nu är det klart och vi är mycket nöjda med resultatet.

Under året har vi också fått fart på vår nya hemsida som har många nya funktioner. Som hyresgäst kan man bland annat göra en felanmälan, se fakturor och betalningar, läsa våra nyheter och mycket mer.

För att få ny energi i vårt miljöarbete har vi anslutit oss till klimatinitiativet som anordnas av Sveriges Allmännytta. Ett led i vårt miljöarbete är att vi från och med 2020 inte längre delar ut hyresavier på samma sätt som innan. Vi arbetar också löpande med att byta belysningsarmaturer invändigt och utvändigt på våra områden till LED.

Jag ser fram emot ett lika händelserikt 2020 tillsammans med vår personal och våra hyresgäster.

God Jul och gott nytt år!
Helene Persson Alsin
VD Bollebo