Uppmätning av utemiljö

Fredagen den 19 mars kommer Tranemo trädgårdstjänst att mäta upp gården till vår fastighet på Odinslundsvägen 2-4 inför kommande renovering av utemiljön.

Under våren kommer det förslag som arbetats fram att delas ut till de boende för möjlighet till synpunkter och åsikter.