Risk för missfärgat vatten i Olsfors

Kommunen meddelar att det finns risk för missfärgat vatten i Olsfors och Hultafors under morgondagen, torsdag den 14 oktober. Detta på grund av ett kapacitetsprov som ska utföras på en dricksvattenledning.

Provet kan medföra att dricksvattnet till Örelundsvägen 6-14 och Boråsvägen 35 i Olsfors blir missfärgat. Undvik därför att köra exempelvis tvättmaskinen under dagtid torsdag den 14 oktober. Vid missfärgning - spola tills vattnet ser normalt ut. Vid problem kontakta kommunens tekniska kundtjänst eller VA-jouren (efter klockan 16:00).

Kontaktuppgifter vill kommunen