Odlingslotter på Boråsvägen 35

Under vintern 2018 renoverades utemiljön kring vårt bostadsområde på Boråsvägen 35 i Olsfors. Huset rymmer 21 stycken lägenheter i varierande storlek. Bland annat monterades ny lekutrustning, bänkar och två grillplatser. Samtidigt byttes också en hel del växtlighet ut. I projektet ingick också anläggning av ett antal odlingslotter att nyttjas av hyresgästerna. Projektet finansierades delvis av statliga medel som riktades till upprustning av utemiljöer.

Den 1 april i år invigde vi den nya gården tillsammans med våra hyresgäster samt företrädare för Hyresgästföreningen. Hyresgästerna kunde då teckna avtal för en odlingslott och vi bjöd på korv med bröd och fika.

Sommaren 2019 har varit den första odlingssäsongen i de nya lotterna på gården. Gården har grönskat på ett helt annat sätt än tidigare och projektet har blivit mycket uppskattat vilket vi på Bollebo tycker är väldigt kul.

Bollebo vill tacka alla som har odlat under den här säsongen och ser fram emot många soliga odlingstimmar på Boråsvägen 35 även under 2020.