Kontoret endast öppet för bokade besök

Av hänsyn till smittorisken med Coronaviruset/Covid 19 är kontoret från och med måndagen den 23 mars och tillsvidare endast öppet för bokade besök.

Vi hjälper dig gärna via telefon, 033-23 14 10

Nyckelutlämning för entreprenör bokas genom 0702-30 70 80