Vårt miljöarbete

Bollebo arbetar sedan många år tillbaka aktivt för en hållbar miljö. Sedan 2001 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bollebo ingår tillsammans med de fyra kommunala bostadsbolagen Fribo, Tranemobostäder, Vårgårda bostäder och Stubo i miljönätverket Sjuhärad.

Bollebos verksamhet ger i första hand upphov till miljöpåverkan inom följande nyckelom­råden:

 • Energiförbrukning
 • Vatten och avlopp
 • Avfall
 • Kemikaliehantering
 • Transporter och motorredskap
 • Inomhusmiljö

Varje år redovisas vårt miljöarbete i en miljöredovisning som finns att läsa i sin helhet nedan:

Miljöredovisning 2022 (PDF - 1,38 MB)

 

Loggan för nätverket, 7 miljö.

Aktuell miljöinformation 

Vi har sammanställt en broschyr med många enkla energispartips som Sveriges Allmännytta har tagit fram. Hur mycket energi kan du spara?

Energispartips (PDF)

 

Allmännyttans klimatinitiativ

Sedan hösten 2018 är Bollebo medlem i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Syftet med projektet är att Sveriges bostadsbolag tillsammans ska verka för minskade utsläpp genom att noga föra statistik över sina siffror och aktivt välja mer miljövänliga alternativ i verksamheten.

Det gemensamma målet är att medlemmarna ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Hittills har 193 av Sveriges bostadsbolag med sammanlagt 810 000 lägenheter anslutit sig.

Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ

Tillsammans kan vi spara både på energi och miljö!

Här är några enkla vardagstips:

Värme

Att hålla en jämn och inte för hög lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på miljön. Tänk på hur du möble­rar din lägenhet. Undvik att ställa möbler eller hänga gardiner av kraftigt tyg framför elementen. Det hindrar värmen från att fördela sig i rummet.

Vädring

När du ska vädra, öppna fönstret helt i fem minuter, i stället för att ha fönstret öppet lite under lång tid. Stäng av elementet under vädringen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Matlagning

Använd mikrovågsugn och vattenkokare istället för spis och ugn. Se till att kastrullers och stekpannors botten är platt, med tiden blir de ojämna vilket ger sämre effekt. Tänk också att att de ska ha samma storlek som plattan. Om du har locket på när du kokar upp vatten sparar du 80 procent av energin. Tina fryst mat i kylen och ställ inte in varm mat i kylen innan den hunnit svalna. Frosta av kyl och frys minst en gång om året, så drar de inte onödigt mycket energi.

Sopsortering

Sopsortera mera! Soprummens utformning kan variera något i våra bostadsområden, men tillsammans med kommunens återvinningsstationer finns det möjlighet att sortera tidningar samt förpackningar av papper, plast, glas och metall. Grovavfall och miljöfarligt avfall kan du lämna på Råssa återvinningcentral. Besök Bollebygds kommuns hemsida för information om öppettider och för att ansöka om passerkort till Råssa.

Bollebygds kommuns webbplats (entern länk)

Ditt hushållsavfall sorteras i vita/flerfärgade respektive biopåsar:

 • I vit/flerfärgad påse läggs brännbart avfall som inte kan rötas, återanvändas eller återvinnas, exempelvis hushållspapper, kaffesump, blöjor, kattsand och fönsterkuvert. Du kan använda vanliga plastkassar från affären. Det gör inget om de är färgade eller mönst­rade.
 • I biopåsen läggs endast rötbart avfall, exempelvis frukt, grönsaker, rotfrukter, fisk, kyckling och kött. Biopåsen ingår i vårt avfallsabonnemang och finns att hämta i områdets soprum eller trädgårdsförråd.

Tvätt

Tänk på hur du doserar när du tvättar. I Bollebygd har vi mjukt vatten och då behöver du inte använda lika mycket tvättmedel som det står på förpackningen.

Lägre dosering = lägre miljöstörande utsläpp och du sparar samtidigt pengar!

Så här lyder Bollebos miljö- och kvalitetspolicy:

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som strävar efter det goda boendet.

 • Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.
 • Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.
 • Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.
 • Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.
 • Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.