Fakta om Bollebo
   

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag utan eget vinstintresse. Ändamålet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Bollebo äger och förvaltar 385 bostäder varav 73 är service- och gruppbostäder på Bollegårdens Servicehus, samt ett antal lokaler för olika ändamål. Våra bostäder och lokaler är i första hand belägna i själva centralorten. Hos oss kan man välja att bo radhus, kedjehus eller hyreshus. Samtliga bostäder och lokaler är upplåtna med hyresrätt.

Bollebo är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
www.sabo.se

För oss är det självklart att arbeta med miljöfrågor. Vår miljöpolicy innebär att miljöhänsyn blir en naturlig och viktig del i verksamheten. Företaget är miljö-certifierat enligt ISO 14001:2004.

Stiftelsens styrelse som utses av kommunfullmäktige består av följande:

Ordinarie ledamöter Ersättare
Jonny Svensson - Ordf. (s)   Peter Rosholm (s)
Sverre Fredriksson - V ordf. (m)   Barbro Ridell (v)
Staffan Hellerstad (mp) Robert Sellgren (m)
Roland Andersson (c) Lars Afzelius (l)
Joachim Stanicki (sd) Eva Hee Rasmussen (sd)Stadgar

Årsredovisning

Redovisning 2015

   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, 517 83 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se