Nyheter ifrån Bollebo
   
[2016 Sep 12]
Nya rutiner för felanmälan och Securitas jour från och med 15 september

[2014 Jan 02]
Ny uthyrningspolicy från 1 januari 2014

Startsida Nyheter
   
   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, Box 55, 517 22 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se