Information Lägenhet
   
Adress:
Ort:
Lgh nr.:
Hyra:
Våning:
Antal rum: :a
Antal Kvm:
Ledig fr.om.:
Tillträde fr.o.m.:
Område:
Övrig info:
Intresse:
   
Tillbaka  
   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, Box 55, 517 22 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se