Söka bostad hos Bollebo
   

När du vill söka en bostad finns det två olika möjligheteter. Antingen här på vår hemsida eller genom ett besök på vårt kontor på Ballebovägen 4. På båda dessa ställen kommer vi att presentera de lägenheter som finns lediga för tillfället.

För att söka lägenhet måste du vara registrerad i vår intressebank För att få anmäla dig måste du ha fyllt 16 år. Placeringen i intressebanken är personlig och får inte överlåtas. Adress och namnändringar får du själv anmäla till oss.

Så går det till när du registrerar dig.
Gå in på vår hemsida www.bollebo.se och klicka på "Min sida" (vita knappen i navigeringen). Därefter klickar du på "registrera dig här " och följer sedan anvisningarna. När registreringen är klar kommer du att få en personlig PIN-kod, som i framtiden är din identifikation när du loggar in i uthyrningssystemet. På din personliga sida uppdaterar och kompletterar du dina registrerade uppgifter såsom ny adress, annat telefonnummer, e-postadress mm. Om du inte trycker på "uppdatera" under tidsinformation på "Min Sida" så försvinner din köplats efter ett år. Du kan förlänga din köplats till ett år hur ofta du vill.

Så gör du när du söker lediga objekt.
Klicka på "Min sida" i toppnavigeringen (kräver att du är inloggad), så kommer du in på "Min Sida". Här kan du se och söka bland lediga lägenheter. Du kan också lämna intresseanmälan samt bevaka de lägenheter som du är intresserad av.

Har du ingen tillgång till internet går det naturligtvis bra att ringa oss eller besöka vårt kontor på Ballebovägen 4 så hjälper vi dig.

   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, Box 55, 517 22 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se