Information - Våra bovärdar
   

Jonas Helgesson

Bollebygd, Töllsjö, Olsfors
Tel. 033-231415
Mail: jonas.helgesson@bollebo.se
 

Tina Andersson

Bollebygd, Töllsjö, Olsfors
Tel. 033-231416
Mail: tina.andersson@bollebo.se
 
 
 
 


   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, Box 55, 517 22 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se