Information - Om Bollebygd
   


Bollebygds kommun
har ca 8 000 invånare. Genom sitt läge, nästan mitt emellan Borås och Göteborg har Bollebygd ett från arbetsmarknadssynpunkt mycket fördelaktigt strategiskt läge. Landvetters flygplats når vi på 10 minuter. Riksväg 40 erbjuder en snabb och bekväm resa. 

Här trivs man!

Kommunen består av fyra geografiska delar:
Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö 

Kommunens varierade och storslagna natur inbjuder till avkoppling, rekreation och ett aktivt friluftsliv. Här kan du uppleva naturens olika skiftningar, storskog, det öppna landskapet, de vackra och bördiga dalgångarna längs Nolån och Sörån samt de många sjöarna. I vår kommun finns en av landets sydligaste slalombacke med lift, vandrings- och kanotleder, golfbana, ridanläggningar m.m.

Miljön är viktig för oss i Bollebygd. Vi är en EKO-kommun som långsiktigt och målmedvetet arbetar i riktning mot ett samhälle med harmoni i såväl ekologi som ekonomi.

Närheten till rent vatten, frisk luft och skog ger oss grunden för livskvalitet.

 

Bollebygds kommunvapen
1955 uppdrog kommunen åt riksarkivets heraldiska nämnd att utarbeta ett förslag till vapen för kommunen: "i svart fält en med grepe försedd kanna av guld".

Kompositionen utarbetades efter Bollebygds härads äldsta kända sigillbild. Bilden visar inte en bolle utan en kanna. Bolle är ett äldre namn på ett slags rund dryckesskål.
Fakta ifrån Bollebygds kommun
   
 
 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Ballebovägen 4, Box 55, 517 22 Bollebygd,
Tfn: 033 23 14 10 , Fax 033 23 14 19 mail info@bollebo.se